Aktualny profil naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe pokrywają szeroki zakres dyscyplin fizykochemicznych i są prowadzone w 8 zakładach naukowych.

Główne tematy badawcze realizowane aktualnie w IChF

Działający w ramach Instytutu, Zakład Doświadczalny CHEMIPAN (dyrektor dr hab. inż. Jerzy Raczko), wdraża i produkuje komercyjnie specjalistyczne związki chemiczne, w szczególności specjalizuje się w produkcji związków dla rolnictwa i farmacji, z uwzględnieniem feromonów (biologicznych pułapek. dla ochrony lasów i upraw) oraz nowych leków.

Instytut wydaje około 300 oryginalnych publikacji rocznie.