TELEFONY ALARMOWE
dzwoni się bezpo¶rednio, tj. bez "0" i kodu dostępu
   
 Policja
 Straż pożarna
 Pogotowie Gazowe
 Pogotowie Energetyczne
 Pogotowie ratunkowe
 
997
998
992
991
999, 112
 Szpital Wolski
      pogotowie
      oddział ratunkowy
 
 
 22-525-1302
 22-389-4900
Telefony alarmowe IChF PAN
w razie wypadku, zagrożenia, awarii
 Gabinet lekarzy 2999
 Administrator sieci komputerowej
 mgr inż. R. G±siorowski
  Główny Energetyk
  mgr inż. T. Regulski
600 851 924
  Telefony
  M. Krupa
509-365-900
  Kierownik Pionu Technicznego
  mgr inż. J. Grissbach
600 852 051
  Dyżurny elektryk 600 854 439
  Kierownik Sekcji Administracyjnej
  S. Łukasiewicz
602 664 421
  Warsztat hydrauliczny
3393
  Ochrona obiektu
3150
  Inspektor BHP
  mgr B. Flejter
3126
  Społeczny Inspektor Pracy
  M. Małecki
3389
  Stanowisko ds. ochrony ppoż.
  inż. Z. Składanek
3180
600-851-924
  Kierowca
  T. Podolski
3180
600-852-337
 
  Dyrektor IChF PAN
  prof. dr hab. R. Hołyst
3108, 3109
  Dyrektor ZD CHEMIPAN
  dr hab. inż. J. Raczko
691-513-045
Pracownicy przeszkoleni
w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej
  Magdalena Bonarowska 3286
  Barbara Flejter 3126
  Dorota Cegielska 3210
  Agnieszka Duchnowska 3105
  Tomasz Jaroch 3226
  Maciej Krupa 2929
509-365-900
  Janusz Kubiak 2000
  Henryk Lewandowski 3105
  Agnieszka Maranda-Niedbała 3226
  Bogdan Nowakowski 3191
  Ryszard Sokołowski 3404
  Jadwiga Szymczak 2000
  Grażyna Tokarczyk 2000