Ostatnie sukcesy, ważne osiągnięcia Instytutu i jego pracowników w kraju i na świecie

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia
 • Agnieszka Michota-Kamińska i Jacek Waluk laureatami w edycji konkursu 4/2017 Team Tech Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, za projekt "Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych" [XII 2017]
 • Adam Kubas finalistą konkursu Nagród Naukowych "Polityki" (nagroda z chemii w obszarze nauk ścisłych)
 • Joanna Niedzółka-Jönsson laureatką nagrody II stopnia w Konkursie Warszawskiego Oddziału PTChem o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego (2017)
 • Robert Hołyst laureatem nagrody I stopnia w Konkursie Warszawskiego Oddziału PTChem o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego (2016).
 • Janusz Lewiński otrzymał zaszczytną godność Fellow of the Royal Chemical Society (FRSC). Tytuł FRSC przyznawany jest co roku ok. 40 naukowcom za wybitny wkład w rozwój nauk chemicznych.
 • Kapituła projektu "Młodzi Liderzy Innowacji" Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, przyznała Piotrowi Garsteckiemu tytuł Very Important Polish Innovator.
 • Jacinto Sa won the Joseph Wang Award for young researcher outstanding contribution for field of nanoscience.


Publikacje IChF PAN w latach 2016-2017 / Papers of IPC PAS 2016-2017
Prace w czasopismach z wysokim impact factor / Papers in journals of high impact factor
:
  2017, IF>10 (84 publikacje z IF>5)
  1. Chem. Soc. Revs. [IF=38.6] Kaminski, T. S.; Garstecki, P.; "Controlled droplet microfluidic systems for multistep chemical and biological assays", 2017, 46 (20), 6210-6226
  2. J.Am.Chem.Soc. [IF=13,8] Koch, Matthias; Pagan, Mark; Persson, Mats; Gawinkowski, Sylwester; Waluk, Jacek; Kumagai, Takashi; "Direct Observation of Double Hydrogen Transfer via Quantum Tunneling in a Single Porphycene Molecule on a Ag(110) Surface", 2017, 139 (36), 12681-12687
  3. Coord. Chem. Revs. [IF=13,3] Soltys-Brzostek, Katarzyna; Terlecki, Michal; Sokolowski, Kamil; Lewinski, Janusz, "Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates", 2017, 334, 199-231
  4. Nature Comm. [IF=12,1] Rozynek, Zbigniew; Han, Ming; Dutka, Filip; Garstecki, Piotr; Jozefczak, Arkadiusz; Luijten, Erik, "Formation of printable granular and colloidal chains through capillary effects and dielectrophoresis", 2017, 8
  5. Nature Comm. [IF=12,1] Yang, Zhijie; Wei, Jingjing; Gizynski, Konrad; Song, Myung-Geun; Grzybowski, Bartosz A., "Interference-like patterns of static magnetic fields imprinted into polymer/nanoparticle composites", 2017, 8
  6. ACS Catal. [IF=10,6] Mazierski, Pawel; Malankowska, Anna; Kobylanski, Marek; Diak, Magdalena; Kozak, Magda; Winiarski, Michal J.; Klimczuk, Tomasz; Lisowski, Wojciech; Nowaczyk, Grzegorz; Zaleska-Medynska, Adriana, "Photocatalytically Active TiO2/Ag2O Nanotube Arrays Interlaced with Silver Nanoparticles Obtained from the One-Step Anodic Oxidation of Ti-Ag Alloys", 2017, 7 (4), 2753-2764
  7. Chem. Revs [IF = 47.9] D.Prochowicz, A.Kornowicz, J.Lewiński, "Interactions of Native Cyclodextrins with Metal Ions and Inorganic Nanoparticles: Fertile Landscape for Chemistry and Materials Science", DOI:10.1021/acs.chemrev.7b00231
  8. Chem Revs [IF-47.9] J.Waluk, "Spectroscopy and Tautomerization, Studies of Porphycenes", 2017, 117 (4), 2447-2480
  9. Nature Chem, [IF=27.9] A.Kubas, i in., "Mechanism of O-2 diffusion and reduction in FeFe hydrogenases", 2017, 9 (1), 88-95
  10. Nature Com.,[IF=12,1] Z.Rozynek, F.Dutka, P.Garstecki, i in., "Formation of printable granular and colloidal chains through capillary effects and dielectrophoresis", 2017, 8, 15255
  11. ACS Cat., [IF=10,6] P.Mazierski, W.Lisowski, i in.. "Photocatalytically Active TiO2/Ag2O Nanotube Arrays Interlaced with Silver Nanoparticles Obtained from the One-Step Anodic Oxidation of Ti–Ag Alloys", 2017, 7 (4), 2753-2764
  12. J.Am.Chem.Soc. [IF=13,8] Kubicki, D.J., Prochowicz, D., Hofstetter, A., Péchy, P., Zakeeruddin, S.M., Grätzel, M., Emsley, L., "Cation Dynamics in Mixed-Cation (MA)x(FA)1–xPbI3 Hybrid Perovskites from Solid-State NMR", 2017, 139, 10055- 10061, DOI:10.1021/jacs.7b04930
  13. J.Am.Chem.Soc. [IF=13,8] Kubicki, D.J., Prochowicz, D., Hofstetter, A., Zakeeruddin, S.M., Grätzel, M., Emsley, L., "Phase Segregation in Cs-, Rb- and KDoped Mixed-Cation (MA)x(FA)1–xPbI3 Hybrid Perovskites from folidState NMR",.2017, 139,14173-14180, DOI:10.1021/jacs.7b07223
  14. Chem. Soc. Revs, [IF=38.6] J.C.Colmenares, R.S.Varma, V.Nair, "Selective photocatalysis of lignin-inspired chemicals by integrating hybrid nanocatalysis in microfluidic reactors", 2017, DOI: 10.1039/C7CS00257B

  2016, IF>10 (60 publikacji z IF>5)

  1. J. Phototochem. Photobiol. C-Photochem Revs, [IF=12,2] A.J.Stasyuk, P.Cywinski, D.T.Gryko, "Excited-state intramolecular proton transfer in 2 '-(2 '-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridines", 2016, 28, 116-137
  2. Nano Energy [IF=11.6] A.M.Cieślak i in., "Ultra long-lived electron-hole separation within water-soluble colloidal ZnO nanocrystals: Prospective applications for solar energy production", 2016, 30, 187-192
  3. Nature Chem.. [IF=27.9] J.N.Ladenthin i in, "Force-induced tautomerization in a single molecule", 2016, 8(10), 935-940
  4. Trends Biotechn. [IF=12,1] M.Cieplak, W.Kutner, "Artificial Biosensors: How Can Molecular Imprinting Mimic Biorecognition?", 2016, 34 (11), 922-941
  5. Adv. Funct. Mat., [IF=11.4] "Multiphase Biomineralization: Enigmatic Invasive Siliceous Diatoms Produce Crystalline Calcite" H.Ehrlich, M.Pisarek, i in., 2016, 26 (15), 2503-2510
  6. Nano Letters, [IF=13,6]. "Direct Observation of Photoinduced Tautomerization in Single Molecules at a Metal Surface", Boeckmann, H.; Liu, S.; Mielke, J.; Gawinkowski, S.; Waluk, J.,; Grill, L.; Wolf, M.; Kumagai, T.; (2016), 16 (2), 1034-1041, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b04092
  7. Coordination Chem. Rev., [IF=12,2]. "Metal complexes based on native cyclodextrins: Synthesis and structural diversity", Prochowicz, D., Kornowicz, A., Justyniak, I., Lewinski, J; (2016), 306, 331-345, DOI: 10.1016/j.ccr.2015.07.016

  Wyniki Konkursu na najlepszą pracę opublikowaną w roku 2016


Sukcesy ekonomiczne, patenty, wynalazki
 • Wybrano najlepszych studentów-wynalazców w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-wynalazca".
  Złoty medal z wyróżnieniem i nagroda specjalna przypadła wynalazkowi "Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym", współautorstwa Ł.Richtera przy udziale J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta.
 • Kapituła projektu "Młodzi Liderzy Innowacji" Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, przyznała P.Garsteckiemu tytuł Very Important Polish Innovator.

Duże granty
 • Rok 2017
  • Konkurs NCN OPUS 13: Agnieszka Michota-Kamińska, Juan C. Colmenares, Yuriy Stepanenko, Rafał Szmigielski, Piyush Sindhu Sharma, Svyatoslav Kondrat [XI 2017]
  • Konkurs NCN OPUS 12: Piotr Pięta, Marcin Fiałkowski, Volodymyr Sashuk, Wojciech Nogala [V 2017]
  • Konkurs FNP FIRST TEAM: Jan Guzowski (New Applications of Droplet Microfluidics: from Bio-Mimetics to Tissue Engineering).
  • Konkurs NCN Maestro 8:Maciej Wojtkowski, Jacek Waluk, Robert Hołyst, łącznie 8,8 mln zł
  • Konkurs NCN Sonata Bis 6:Anna Ochab-Marcinek, Joanna Niedziółka-Jönsson, Piotr Zarzycki, Jan Guzowski, łącznie 4,8 mln zł
 • Rok 2016
  • Konkurs TEAM FNP:Janusz Lewiński ( Funkcjonalne Hybrydowe Materiały Nieorganiczno-Organiczne: FUNMAT-FACE)
  • Konkurs TEAM-TECH FNP:Piotr Garstecki (BacterOMIC - opracowanie systemów oferujących kompleksową diagnostykę lekowrażliwości bakterii)
  • W programie Uniwersytet Młodego Odkrywcy MNiSW grant dla projektu IChF-u "Iskrzy na styku nauki",A.Kapuścińska-Bernatek i R.Luboradzki
  • Konkurs NCN Preludium 11: Ewelina Kuna, Evelin Witkowska, Magdalena Michalak, łącznie 0,3 mln zł
  • Konkurs NCN Opus 11: Tomasz Ratajczyk, Joanna Niedziółka-Jönsson, łącznie 1,5 mln zł
  • Konkurs NCN Sonata 11:Karol Makuch, 0,5 mln zł
  • IChF otrzymał grant (ponad 600 000 €) w ramach Horizon 2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE). W ramach projektu finansowana jest wymiana badaczy między EU a krajami trzecimi. Projekt CONIN (Effects of confinement on inhomogeneous systems) przyznany został na 48 miesięcy i koordynowany będzie przez prof. Alinę Ciach. Uczestniczą w nim z jednej strony 3 instytucje UE (z Polski, Francji i Hiszpanii) i jedna z Ukrainy (kraj stowarzyszony) a z drugiej strony Argentyna i Białoruś.
  • Biuletyn MNiSW (23.06.2016) - zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN 2013-2015.
   W grupie nauk ścisłych i inżynierskich: IChF 4. miejsce w efektywności (43%) pozyskiwania grantów NCN - 26 na 60 wniosków; kwota przyznana 13 mln zł.
  • Grant Komisji Europejskiej w ramach konkursu COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes; jedna z Marie Sklodowska-Curie Actions) - utworzenie międzynarodowych (22 osoby), interdyscyplinarnych studiów doktoranckich "Interdisciplinary NAnoscience School: from phenoMEnology to applicationS" (akronim: NaMeS).
  • Granty NCN: J.Carlos Colmenares, Martin Niedziółka-Jönsson (Sonata Bis), łącznie 3,1 mln zł,Anna Maciołek (Harmonia), 0,4 mln zł.

Sukcesy doktorów, doktorantów i studentów


IChF na tle innych placówek naukowych
 • IChF w gronie 47 jednostek naukowych (spośród prawie 1000), które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię "A+"
 • IChF zajął pierwsze miejsce w edycji 2016 konkursu na najbardziej prodoktorancki instytut PAN - PROPAN.
 • IChF w gronie pięciu najlepszych polskich instytutów naukowych wyróżnionych za aktywność w Programie Ramowym UE 'Horyzont 2020' - otrzymał nominację do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016. Nagroda ta przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych UE. Jest wyróżnieniem za aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Kryształowa Brukselka zostanie wręczona po raz siódmy. [V 2016]