Sukcesy, ważne osiągnięcia Instytutu i jego pracowników w kraju i na świecie
od 2013 r. ( archiwalne)

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia w latach 2013-2016
 • Robert Hołyst laureatem nagrody I stopnia w Konkursie Warszawskiego Oddziału PTChem o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego.
 • Janusz Lewiński otrzymał zaszczytną godność Fellow of the Royal Chemical Society (FRSC). Tytuł FRSC przyznawany jest co roku ok. 40 naukowcom za wybitny wkład w rozwój nauk chemicznych.
 • Kapituła projektu "Młodzi Liderzy Innowacji" Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, przyznała Piotrowi Garsteckiemu tytuł Very Important Polish Innovator.
 • Jacinto Sa won the Joseph Wang Award for young researcher outstanding contribution for field of nanoscience.
 • Arkadiusz Gajek, Tadeusz Zakroczymski, and co-authors have been awarded with WHEC (World Hydrogen Energy Conference) Award for exceptional Poster Presentation for the poster entitled: "Diffusivity of hydrogen in magnesium at room temperature – the use of the electrochemical permeation metod" The poster was presented at the world’s most well-known conference in the field of hydrogen energy and fuel cells of the International Association for Hydrogen Energy (IAHE), the 20th World Hydrogen Energy Conference 2014 in Gwang-ju, Republic of Korea. [VII 2014]
 • Volodymyr Sashuk otrzymał nagrodę naukową im. Włodzimierza Kołosa Wydziału III PAN za cykl prac poświęconych nanocząstkom, mikroskopowych mechanizmów reakcji przyłączania do nich tioli oraz porządkowania spontanicznego tych nanocząstek na granicy faz woda-olej. Prace zostaly opublikowane w czasopismie ACS Nano (2 prace, IF=12) i Chem.Eur J. (IF>5).
 • Jan J. Paczesny laureatem 'Nagród naukowych' za rok 2013 w kategorii 'nauki ścisłe' tygodnika Polityka[20 IX 2013]
 • Prezydent RP Bronislaw Komorowski odznaczyl Piotra Garsteckiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [10 VI 2013]
 • Piotr Garstecki wśród laureatów 1. edycji Nagród NCN. Ppodał wyjaśnienie mechanizmu tworzenia kropli w mikroskali. Doceniono go za nowatorstwo w dziedzinie badań dynamiki płynów złożonych oraz możliwości ich zastosowania w mikrobiologii i biochemii. [10 V 2013]
 • Jerzy Pielaszek mianowany przez premiera Francji Kawalerem Orderu Palm Akademickich, przyznawanego za wkład w promocję kultury francuskiej oraz współpracę naukową lub kulturalną z Francj. [29 IV 2013]
 • Podczas 45. Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego (45 OKK) w Krakowie, plakat Juan Carlos Colmenaresa i A.Magdziarz został wyróżniony (jako jeden z dwóch najlepszych wśród ponad 140 plakatów). OKK jest najważniejszą imprezą katalityczną w Polsce od prawie pół wieku.


Publikacje IChF PAN w latach 2013-2015 / Papers of IPC PAS 2013-2015
Prace w czasopismach z wysokim impact factor / Papers in journals of high impact factor
:
  2016, IF>10 (33 publikacje z IF>5)
  1. Adv. Funct. Mat., [IF=11.4] "Multiphase Biomineralization: Enigmatic Invasive Siliceous Diatoms Produce Crystalline Calcite" H.Ehrlich, M.Pisarek, i in., 2016, 26 (15), 2503-2510
  2. Nano Letters, [IF=13,6]. "Direct Observation of Photoinduced Tautomerization in Single Molecules at a Metal Surface", Boeckmann, H.; Liu, S.; Mielke, J.; Gawinkowski, S.; Waluk, J.,; Grill, L.; Wolf, M.; Kumagai, T.; (2016), 16 (2), 1034-1041, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b04092
  3. Coordination Chem. Rev., [IF=12,2]. "Metal complexes based on native cyclodextrins: Synthesis and structural diversity", Prochowicz, D., Kornowicz, A., Justyniak, I., Lewinski, J.; (2016), 306, 331-345, DOI: 10.1016/j.ccr.2015.07.016

  2015, IF>10 (46 publikacji z IF>5)

  1. Prog. Polym. Sci., [IF=27.2]. 2015, 47, 1–25, "Functionalized polythiophenes: Recognition materials for chemosensors and biosensors of superior sensitivity, selectivity, and detectability", T-P.Huynh, P.S.Sharma, M.Sosnowska, F.D'Souza, and W.Kutner.
  2. Chem. Soc. Rev., [IF=30.4]. "One-dimension-based spatially ordered architectures for solar energy conversion", S.Liu, Z-R.Tang, Y.Sun, J.C.Colmenares, Y-J.Xu
  3. Chemical Reviews [IF=45,7] The Molecular Identification of Organic Compounds in the Atmosphere: State of the Art and Challenges, B.Noziere, R.Szmigielski, i 22 in.
  4. ACS NANO, [IF=12.9]. "Hot Carrier-Induced Tautomerization within a Single Porphycene Molecule on Cu(111)", J.N.Ladenthin, L.Grill, S.Gawinkowski, S.Liu, J.Waluk, T.Kumagai; (2015), 9, 7, 7287-7295
  5. Adv. Funct. Mat., [IF=11.8]. "Hierarchically CdS Decorated 1D ZnO Nanorods-2D Graphene Hybrids: Low Temperature Synthesis and Enhanced Photocatalytic Performance", Ch.Han, Zh.Chen, N.Zhang, J.C.Colmenares, Y.-J.Xu; (2015), 25, 2, 221-229
  6. Nature Phys., [IF=20.1]. "Go with the flow", P.Garstecki, R.Holyst; (2015), 11, 4, 305-306

  2014, IF>10, (46 publikacji z IF>5)

  1. Adv. Functional Materials [IF=10,4] DOI: 10.1002/adfm.201402443 "Hierarchically CdS Decorated 1D ZnO Nanorods-2D Graphene Hybrids: Low Temperature Synthesis and Enhanced Photocatalytic Performance", Ch.Han, Zh.Chen, N.Zhang, J.C.Colmenares, Y.-J. Xu
  2. Chem. Soc. Rev., [IF=30,4] “Heterogeneous photocatalytic nanomaterials: prospects and challenges in selective transformations of biomass-derived compounds”, J.C.Colmenares, R. Luque, 2014,43,765-778
  3. Nature Chemistry, [IF=25,3] [6, 41–46 (2014) doi:10.1038/nchem.1804], "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
  4. J. Am. Chem. Soc., [10,7] [2014, 136 (5), pp 2026–2032], "Bimolecular Photoinduced Electron Transfer Beyond the Diffusion Limit: The Rehm–Weller Experiment Revisited with Femtosecond Time Resolution", A.Rosspeintner, G.Angulo, E.Vauthey
  5. Nature Comm. [IF=10,0] [24 March 2014], "Ammonia as a case study for the spontaneous ionization for a simple system hydrogen-bonded compound by our collegues", T.Palasyuk, P.Zaleski-Ejgierd, E.Magos-Palasyuk i in.
  6. Angew. Chem., Int. Ed. [IF=13.7], [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201309585/pdf] "Potential-Driven Chirality Manifestations and Impressive Enantioselectivity by Inherently Chiral Electroactive Organic Films", F.Sannicolo, S.Arnaboldi, T.Benincori, V.Bonometti, R.Cirilli, L.Dunsch, W.Kutner, G.Longhi, P.R.Mussini, M.Panigati, M.Pierini, S.Rizzo.

  2013, IF>10, (34 publikacji z IF>5)

  1. ACS Nano [IF12.1], "Nanoparticles in a Capillary Trap: Dynamic Self-Assembly at Fluid Interfaces", V.Sashuk, K.Winkler, A.Żywociński, T.Wojciechowski, E.Górecka, M.Fiałkowski.
  2. Angewandte Chemie Int. Ed [IF 13.7] [doi: 10.1002/anie.201306785], "Permanent Porosity Derived From the Self-Assembly of Highly Luminescent Molecular Zinc Carbonate Nanoclusters", Sokołowski, I.Justyniak, .J.Lewiński i in. Praca opisuje nowatorską syntezę niekowalencyjnych materiałów mikroporowatych wykorzystującą cząsteczki CO2 jako jednostkę budulcową.
  3. Angewandte Chemie Int Ed. [IF 13.7] "Bacterial Growth and Adaptation in Microdroplet Chemostats", S.Jakiela, T.Kaminski, O.Cybulski, D.Weibel, P.Garstecki.
   Na okładce zeszytu jest zdjęcie z opisem dotyczące tej pracy.
  4. Rep. Progr. Phys. [IF 14,7] [76 (3), doi:10.1088/0034-4885/76/3/034601, 2013] "Evaporation of freely suspended single droplets: experiment, theory and computer simulations", R. Hołyst, M. Litniewski i in.
  5. Anal. Chem. [5,7] [2013, 85, 4051-4056] "Taylor Dispersion Analysis in Coiled Capillaries at High Flow Rates", A.Lewandrowska, A.Majcher, A.Ochab-Marcinek, M.Tabaka, R.Holyst


Książki w renomowanych wydawnictwach
 • Robert Hołyst i Andrzej Poniewierski, "Thermodynamics for chemists, physicist and engineers", Springer (2012), podręcznik akademicki (więcej)
 • S.Suriyanarayanan., W.Kutner, i in., Top. Curr. Chem., 2012, 325, 165-266, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, rozdział "Chemosensors Based on Molecularly Imprinted Polymers" in Molecular Imprinting, Haupt, K. (Ed.),
 • A.Pietrzyk-Le, W.Kutner, i in., "Supramolecular Self-assembly Governed Molecularly Imprinted Polymers for Selective Chemical Sensing" Chap. 5 in Applications of Supramolecular Chemistry for 21st Century Technology, Schneider, H.-J. (Ed.) Taylor & Francis/CRC Press, Boca Raton, London, New York
 • P.S.Sharma, F.D'Souza, and W.Kutner, "Molecular imprinting for selective sensing of some biohazardous compounds" Chap. 4 in Portable chemical sensors - weapons against bioterrorism, Nikolelis, D. (Ed.), Springer, Berlin
 • Rozdział "Preparation, Properties, and Application of Polymer Composites of Carbon Nanotubes", P.Pięta, F.D'Souza, W.Kutner, w dwutomowym "Handbook of Carbon Nanomaterials", World Scientific, Singapore, 2011.
  Krytyczny przegląd prac dotyczących materiałów kompozytowych zbudowanych z nanorurek węglowych i przewodzących lub nieprzewodzących polimerow. Przedstawione są metody przygotowania, wlaściwości, a zwłaszcza zastosowania (obecne i przewidywane) tych nowych materiałów.
 • "Microfluidic Reactors for Polymer Particles", E.Kumacheva i P.Garstecki, Wiley-VCH 2011 (szczegóły).
 • "Electrochemistry of Functional Supramolecular Systems", eds. P.Ceroni, A.Credi, M.Venturi; John Wiley & Sons, Inc., New York (USA), 2010; Chapter 16, pp. 479-524: A.Kapturkiewicz: "Electrochemiluminescent systems as devices and sensors"
 • "Fuel Cell Science. Theory, Fundamentals and Biocatalysis", A.Więckowski and J.K Norskov (eds.), Wiley 2010; Chapter 5 (pages 169-214): "Biocathodes for Dioxygen Reduction in Biofuel Cells", R.Bilewicz and M.Opałło
 • "Novel Concepts in Catalysis and Chemical Reactors", A.Cybulski, J.A.Moulijn, A.Stankiewicz (eds.), Wiley-VCH, Weinheim 2010
 • L. Stobiński, rozdz. 10, "Nanostruktury Węglowe", str. 288-313; w "Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne", red. K. Kurzydłowski i M. Lewandowska (PWN Warszawa 2010).
 • "Nanotechnologie", red. R.W.Kelsall, I.A.Hamley, M.Geoghegan (PWN Warszawa 2008), L. Stobiński - tłum. rozdz. 6 i 7.

Sukcesy ekonomiczne, patenty, wynalazki

Duże granty

Zwycięstwa w konkursach
 • Konkurs na najlepszą publikację IChF opublikowaną w roku:
  • 2014, I nagroda za pracę "Powder diffraction in studies of nanocrystal surfaces: chemisorption on Pt", Z.Kaszkur, P.Rzeszotarski, W.Juszczyk, J. Appl. Crystallography, 2014, 47, 2069.
  • 2013, I nagroda za pracę "Chemo-Mechanical Coupling in Reactive Droplets", J.Szymański, J.Górecki, M.J.B.Hauser, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 13080
  • 2012, I nagroda za pracę "Direct visualization of the alamethicin pore formed in a planar phospholipid matrix", P. Pięta, J. Mirya, J. Lipkowski, Proc. Natl. Acad. Sci.U.S.A., 2012, 109, 21223-21227
  • 2011, I nagroda za pracę "Speed of flow of individual droplets in microfluidic channels as a function of the capillary number, volume of droplets and contrast of viscosities", S. Jakieła, S. Makulska, P.M. Korczyk, P. Garstecki, Lab on a Chip, 2011, 11, 3603-3608.

Sukcesy młodych doktorów, doktorantów i studentów
 • Krzysztof Kupiec zajął II Miejsce w kategorii 'Doktorantów' na IV Konferencji Młodych Naukowców "Wiedza i Innowacje" wiWAT 2016
 • W tegorocznym konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego laureatami zostali Adam Maciej Kubas i Daniel Prochowicz [IX 2016]
 • Kinga Matuła, Michał Horka i Artur Ruszczak zostali laureatami I nagrody : Wykładowca Roku 2015/16 Uniwersytetu Dzieci przyznawanym najlepszym spośród kilkuset wykładowców i specjalistów za rozbudzanie w dzieciach pasji do zdobywania wiedzy oraz wyjaśnianie nauki w eksperymentalny sposób w dziedzinie Warsztaty. [IX 2016]
 • Mateusz Gocyła, wykonujący prace magisterską w zespole prof. Marcina Opałło, został laureatem V edycji konkursu Diamentowy Grant. [IX 2016]
 • Wybrano najlepszych studentów-wynalazców. wynalazków nagrodzonych w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-wynalazca". Doceniono wynalazek z IChF, zatytułowany "Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym", współautorstwa Łukasza Richtera.
 • Jakub Paczesny, Patryk Zaleski-Ejgierd, Kamil Sokołowski, Krzysztof Sozański, Adam Leśniewski, Tomasz Kamiński, Tomasz Kalwarczyk, Karina Kwapiszewska otrzymali stypendia naukowe w X edycji konkursu MNiSW dla młodych wybitnych naukowców. Stypendia przyznano naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.
  Łącznie stypendia przyznano 255 naukowcom, w tym 31 z instytutów i wydziałów uczelni z chemią w nazwie.
 • Kamil Sokołowski jednym 65 laureatów w IV edycji konkursu MNiSW "Mobilności Plus" na zagraniczne badania dla młodych naukowców.
 • Katarzyna Wybrańska i Tomeasz Kamiński zakwalifikowani do programu Top500 innovators - programu stażowo-szkoleniowego w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzaniami badaniami naukowymi oraz komercjalizacją ich wyników, w Stanford University (USA) i University of Cambridge (UK). [28 V 2015]
 • Konkurs "Młodzi badacze IChF PAN" - laureaci '2015. [15 V 2015]
 • Marcin Gronowski został laureatem konkursu Forum Akademickiego "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" za artykuł "Jak się między gwiazdami żyje?" [16 XII 2014]
 • Izabela Kamińska zajęła II miejsce w kategorii Młodych Pracowników Nauki za prezentację ustną podczas II Konferencji Młodych Naukowców "Wiedza i Innowacje" (wiWAT 2014, organizatorzy: samorządy studentów i doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej).
 • Piyush Sindhu Sharma, Zbigniew Rozynek i Oksana Danylyuk otrzymali stypendia MNiSW w konkursie dla młodych wybitnych naukowców w 2014 roku.
 • Tomasz Kamiński i Jakub Pekalski otrzymali granty NCN Etiuda 2.
  Etiuda jest grantem na stypendium doktoranta. Projekt T.Kamińskiego "Mikroprzepływy dwufazowe w biochemii i mikrobiologii" został oceniony na 1. miejscu (na 35 przyznanych projektów).
 • Tomasz Kamiński został zaproszony do Programu 1 PR, gdzie udzielił wywiadu [30 VI 2014]
 • Tomasz Kamiński jest współtwórcą patentu nr CH 705287 przyznanego IChF PAN przez Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej za wynalazek "Sposób dzielenia kropel na zadanie w złączu mikroprzepływowym" (pozostali współtwórcy: S.Jakieła, K.Churski, P.Garstecki).
 • W ramach stypendium START 2014 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała specjalne wyróżnienie Tomaszowi Kamińskiemu za wybitną jakość jego dorobku naukowego.
 • Anna Lewandrowska i Aldona Majcher otrzymały nagrodę za wybitne osiągnięcie naukowe w trakcie sesji posterowej konferencji ADVANCES IN MICROFLUIDICS & NANOFLUIDICS 2014 w Taipei, Taiwan.
 • Barbara Leśniewska, Agnieszka Magdziarz, Zofia Iskierko otrzymali granty NCN w programie PRELUDIUM 6
 • Jakub Pękalski (opiekun naukowy: prof. Alina Ciach) dnia 21.03.2014 rozpoczął realizację grantu PRELUDIUM, którego jest kierownikiem. Tytuł projektu: "Somoorganizacja i dynamika cząstek oddziałujących potencjałem przyciągającym na krótkich i odpychającym na długich odległościach".
 • Urszula Szczepaniak (opiekun naukowy: prof. Robert Kołos) stypendystką projektu "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu Województwa Podlaskiego.
 • Tomasz Kamiński i Jan Paczesny stypendystami 22. edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Tomasz Kamiński ze specjalnym wyróżnieniem dla najwyżej ocenionych w konkursie kandydatów.
 • Jan Paczesny, Witold Adamkiewicz, Katarzyna Winkler i Krzysztof Sozański zdobyli jedną z pięciu równorzędnych nagród w konkursie MNiSW i Politechniki Œwiętokrzyskiej "Student Wynalazca" za cykl wynalazków o sposobie pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek [1 IV 2014]
 • Jan J. Paczesny laureatem 'Nagród naukowych' za rok 2013 w kategorii 'nauki ścisłe' tygodnika Polityka [20 IX 2013]
 • W Ogólnopolskim Konkursie "Student - Wynalazca" 2012/2013 specjalne wyróżnienie przyznane przez Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicję Adamczak otrzymał Krzysztof Churski [13 VIII 2013]
 • Dominik J. Kubicki, student prof. J. Lewińskiego, wśród laureatów II edycji programu "Diamentowy Grant" MNiSW (tytuł projektu "Kropki kwantowe ZnO. badania in situ procesu nukleacji i wzrostu nanocząsteczek oraz charakteryzacja ich powierzchni") [15 V 2013]
 • Krzysztof Sozański (technik w Zd III, student V roku chemii) wziął udział w 15. Sympozjum Wiosenne JungChemikerForum GDCh, Berlin, 6-9.03.2013. Jako jeden z 270 uczestników (głównie Europa, głównie doktoranci) wraz z 20 innymi doktorantami dostał możliwość zaprezentowania w formie prezentacji ustnej swoich wyników badań. Jury przyznało, w imieniu European Young Chemists' Network, dwie równorzędne nagrody za najlepsze prezentacje i jedna z nich przypadla K. Sozańskiemu [21 III 2013]
 • Jan Paczesny i Krzysztof Churski dostali się do programu Top 500 Innovators. Odbędą 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), np. Stanford Uni, Uni of California, Berkeley, Uni of Cambridge. Celem stażu jest poznanie mechanizmów pomagających we wdrożeniach badań naukowych i przenoszenie odkryć naukowych do przemysłu [19 III 2013]
 • Aleksandra Karczmarczyk, obecnie doktorantka profesora Opałły, zdobyla III nagrodę w konkursie Fundacji Hasco-Lek na pracę magisterską ("Opracowanie aktywnych podłoży bazujących na GaN i ZnO do pomiarów powierzchniowo wzmocnionej spektometrii Ramana") wykonywaną w IChF pod kierunkiem Agnieszki Kamińskiej.
 • Marcin Gronowski i Martin Niedziolka-Jönsson otrzymali trzyletnie stypendia Minister NiSW dla mlodych naukowców [12 X 2012].
 • Katarzyna Winkler, z I miejscem na liście rankingowej, uzyskała stypendium doktoranckie Samorządu Województwa Mazowieckiego. [3 X 2012]
 • Tomasz Kalwarczyk i Marcin Gronowski laureatami edycji 2012 konkursu FNP w programie START - "Stypendia dla młodych uczonych" (a 28 000 zł). [2 IV 2012]
 • Diamentowe granty MNiSW (konkurs adresowany do studentów prowadzących badania naukowe na uczelniach lub w instytutach) otrzymali studenci: Michał Leszczyński i Krzysztof Sozański. [III 2012]
 • Fundacja Hasco-Lek wyróżniła pracę magisterską Marty Siek ("Formulacja mikrożeli pektynowych z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do enkapsulacji i kontrolowanego uwalniania nanocząstek", praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. P.Garsteckiego, w ramach programu TEAM).
 • Katarzyna Szot w gronie 47 laureatów programu FNP "Stypendia konferencyjne" (2011 - II - edycja wiosenna) wyłonionych spośród 233 kandydatów i otrzymała dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej w Japonii.
 • Marcin Gronowski obronił pracę doktorską w niecały rok od obrony pracy magisterskiej (więcej)
 • Katarzyna Szot dostała grant w ramach programu Young Scientists Programme na sfinansowanie miesięcznego stażu naukowego w grupie prof. F.A.Armstronga (Uniwersytet w Oxfordzie) [10 III 2010]
 • Anna Celebańska, obecnie doktorantka w zespole prof. Opałły, która wykonywała pracę magisterską pod opieką mgr. W.Nogali (IChF), promotor dr I. Paleska (UW)) otrzymała III nagrodę w konkursie na pracę magisterską fundacji Hasco-Lek. Praca była finansowana z Kwantowych Nanostruktur [10 III 2010]
  dyplom gratulacje statuetka [21 V 2010]
Laureaci konkursu "Młodzi Badacze IChF PAN"

Nagrody i wyróżnienia
przyznane pracownikom przez Dyrekcję i Radę Naukową

 • Wyróżnienia prac doktorskich
  • VI 2016 - Joanna Zapała
  • IV 2016 - Tomasz Kamiński, Barbara Leśniewska
  • II 2016 - Michał Nejbauer, Jakub Pękalski
  • VI 2015 - Marta Sosnowska, Piotr Skibiński, Krzysztof Sozański
  • X 2014 - Tan Phat Huynh
  • IV 2014 - Adrianna Złoczewska
  • II 2014 - Faezeh Pousaneh
  • I 2014 - Larisa Latypova
  • X 2013 - Tomasz Szymborski, Sylwester Gawinkowski
  • IV 2013 - Ewelina Kalwarczyk
  • II 2013 - Wojciech Adamiak, Michał Turowski, Volha Vetokhina
  • X 2012 - Jan Paczesny
  • VI 2012 - Katarzyna Szot, Jan Szymański
  • II 2012 - Marek Knor
  • VI 2011 - Iryna Voloshchuk, Agnieszka Pietrzyk-Le
 • wyróżnione prezentacje na Mikrosympozjum Sprawozdawczym IChF PAN (styczeń 2017):
  • Tomasz Jaroch, Klaudyna Krzyżewska, Agnieszka Maranda-Niedbała, Ewa Górecka, Robert Nowakowski: "Self-Assembly Properties of Biphenyl Based Dimer Mesogens – Comparative Studies of 2D and 3D systems"
  • Marta Janczuk, Łukasz Richter, Grażyna Hoser, Jerzy Kawiak, Marcin Łoś, Joanna Niedziółka Jönsson, Jan Paczesny, Robert Hołyst: "Bacteriophage-based bioconjugates as a tool for fast bacteria detection"
  • Haijing Meng, Marek Tkacz: "Raman Scattering of DyH3/D3 at High Pressure"
  • Agata Zakrzewska, Agata Roguska, Marcin Hołdyński, Katarzyna Klimek, Anna Belcarz, Marcin Pisarek: "Formation of titanium oxide nanotubes on the Ti6Al4V ELI alloy surface by anodic oxidation method"
  Nagrodę publiczności zdobyła praca:
  • Damian Giziński, Ilona Goszewska, Małgorzata Zienkiewicz-Machnik, Anna Śrębowata, Jacinto Sá: "Chemoselective hydrogenation of fragrances precursors with transition metal nanoparticles grafted on resins"

Sukcesy publikacyjne pracowników


IChF na tle innych placówek naukowych