IChF PAN w roku 2015
IChF PAN w roku 2014
IChF PAN w roku 2013
IChF PAN w roku 2012
IChF PAN w roku 2011
IChF PAN w roku 2010
IChF PAN w roku 2009
  • Wniosek o dotację statutową na rok 2009 (doc)
  • Sprawozdanie z działalności Instytutu w roku 2009 (xls)
    - prezentacja z-cy dyr. d/s naukowych, prof. R. Hołysta (pdf) [5,5Mb]
IChF PAN w roku 2008
IChF PAN w roku 2007
  • Osiągnięcia Instytutu w roku 2007
    - prezentacja z-cy dyr. d/s naukowych, prof. R. Hołysta (pdf, ppt)
  • Ankieta jednostki za rok 2007 (pdf, doc)
  • Sprawozdanie dla PAN za rok 2007 (xls, pdf)
IChF PAN w roku 2006

Ocena parametryczna IChF PAN:
za okres 1997-2000
za okres 2005-2009