Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zajęcia z chemii w IChF/IChO PAN, Kasprzaka 44/52

Semestr letni 2015/2016Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Szkoła Nauk Ścisłych


   - Program ćwiczeń z chemii organicznej dla studentów, licencjantów i magistrantów
   - Treści programowe przedmiotów (kier. licencjacki)
   - Treści programowe przedmiotów (kier. magisterski, chemia)
   - Podział merytoryczny treści przedmiotów kierunkowych
 

 
   - Przyjęcia na studia magisterskie

 Główna strona SNŚ