KRONIKA
50 lat Instytutu Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Warszawa 2005
 
pliki w formacie PDF
zalecany Acrobat Reader 7 (Windows 2000 i XP)
 
1Wstęp0.3 MB
2Uchwały powołujące Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN)0.6 MB
3Akt erekcyjny siedziby Instytutu Chemii Fizycznej PAN1.4 MB
4Rada Naukowa IChF PAN, Przewodniczący Rad Naukowych1.5 MB
5Dyrektorzy IChF PAN0.7 MB
6Zarys historii IChF PAN (1/2)3.0 MB
Zarys historii IChF PAN (2/2)3.6 MB
7Wybrane życiorysy4.1 MB
8Habilitacje i profesury0.3 MB
9Struktura organizacyjna IChF PAN na przestrzeni 50 lat1.0 MB
10Aktualna tematyka badawcza (1/2)2.7 MB
Aktualna tematyka badawcza (2/2)3.8 MB
11Współpraca z polskimi instytucjami naukowymi0.3 MB
12Współpraca z zagranicznymi instytucjami naukowymi (1/3)1.2 MB
Współpraca z zagranicznymi instytucjami naukowymi (2/3)0.6 MB
Współpraca z zagranicznymi instytucjami naukowymi (3/3)5.5 MB
13Działalność na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, wdrożenia0.6 MB
14Projekty badawcze finansowane ze środków pozastatutowych1.3 MB
15Konferencje organizowane i współorganizowane przez IChF PAN0.9 MB
16Działalność edukacyjna w IChF PAN2.3 MB
17Działalność oświatowa, popularyzatorska i promocyjna1.1 MB
18Historia i współczesność Biblioteki Instytutu Chemii Fizycznej PAN0.6 MB
19Działalność wydawnicza IChF PAN0.3 MB
20Wyróżnienia, nagrody, odznaczenia2.5 MB
21Instytut ratuje zabytkowy pałac2.3 MB
22Pracownicy IChF PAN (stan 31 grudnia 2004 roku)2.3 MB
 
Pisali o nas (pliki PDF 1,5-3,0 MB):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Budowa Nowej Hali w roku 1971:   (fot. aws)