Skład Komisji Dyscyplinarnej w IChF PAN orzekającej w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych
w pierwszej instancji

wybranej na kadencję 2019-2022

  • prof. dr hab. Jerzy Górecki
  • prof. dr hab. Robert Kołos
  • prof. dr hab. Andrzej Poniewierski
  • prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

> oficjalna informacja