Skład Komisji Dyscyplinarnej
w IChF PAN wybranej w dniu 31 III 2015 r.

  • prof. dr hab. Alina Ciach
  • prof. dr hab. Jerzy Górecki
  • prof. dr hab. Robert Kołos
  • prof. dr hab. Andrzej Poniewierski