Job offers for:

 


POSITIONS FOR ADIUNKT / POSTDOCTORAL RESEARCHER
 • Project “Label-free and rapid optical imaging, detection and sorting of leukemia cells” carried out within the TEAM-NET programme of the Foundation for Polish Science.
     Deadline 1 December 2019
    See details (30.10.2019) [71/19]

 • Microfluidics and Complex Fluids Group is looking for a highly motivated postdoctoral candidate who will join "RApID - Label-free and rapid optical imaging, detection and sorting of leukemia cells" project.
     Deadline 17 November 2019
    See details (19.10.2019) [68/19]

 • Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids (group leader: prof. Piotr Garstecki) is offering a postdoctoral position within project "Microfluidic methods for quantitative antibiotic susceptibility assays with single cell resolution"
     Deadline 25 October 2019
    See details (27.09.2019) [67/19]

 • Rekrutacja na stanowisko lidera zespołu badawczego (adiunkt) do Międzynarodowego Centrum Badań Oka, finansowanego z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.
  Recruitment for PI position (postdoc type) to the International Centre for Translational Eye Research, financed from International Research Agenda programme.
     Deadline 6 December 2019
    See details (3.09.2019) [50/19]

 • The Functional Polymer group is offering 1 Postdoc position within project "Metal containing polymers for electrocatalysis and electrochemical sensing" (leader dr. Piyush Sindhu Sharma).
     Deadline 23 September 2019
    See details (30.08.2019) [62/19]
    Decision (28.10.2019)


JOB FOR PhD STUDENTS
 • The Laboratory of Physical Optics and Biophotonics Group is offering 1 PhD student position within Project "Removal of image distortions by Spatio-Temporal Optical Coherence manipulation". (Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomocą czasowo-przestrzennej modulacji fazy światła) (leader prof. Maciej Wojtkowski).
    see details [69/19] (28.10.2019)
    Deadline 12 November 2019

 • The Laboratory of Physical Optics and Biophotonics Group is offering 1 PhD student position within Project "Removal of image distortions by Spatio-Temporal Optical Coherence manipulation". (Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomocą czasowo-przestrzennej modulacji fazy światła) (leader prof. Maciej Wojtkowski).
    see details [70/19] (28.10.2019)
    Deadline 12 November 2019

 • The Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids is offering 2 PhD positions within Project "RApID - fast non-invasive imaging in diagnostics and predicting treatment response in acute leukaemias" (RApID - szybkie nieinwazyjne obrazowanie w diagnostyce i przewidywaniu odpowiedzi na leczenie ostrych białaczek) (leader prof. Piotr Garstecki).
    see details [59/19] (20.08.2019)
    Deadline 20 September 2019

  The Laboratory of Physical Optics and Biophotonics Group is offering 1 PhD position within project "Removal of image distortions by Spatio-Temporal Optical Coherence manipulation".
  (Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomocą czasowo-przestrzennej modulacji fazy światła) (leader prof. Maciej Wojtkowski).
    see details [57/19] (25.07.2019)
    Deadline 18 August 2019
    decision (21.10.2019)

 • The Laboratory of Physical Optics and Biophotonics Group is offering 1 PhD position within project "Removal of image distortions by Spatio-Temporal Optical Coherence manipulation"
  (Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomocą czasowo-przestrzennej modulacji fazy światła) (leader prof. Maciej Wojtkowski).
    see details [56/19] (25.07.2019)
    Deadline 18 August 2019
    decision (21.10.2019)

 • The Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids is offering 2 PhD positions within project "RApID - fast non-invasive imaging in diagnostics and predicting treatment response in acute leukaemias" (RApID - szybkie nieinwazyjne obrazowanie w diagnostyce i przewidywaniu odpowiedzi na leczenie ostrych białaczek) (leader prof. Piotr Garstecki).
    see details [49/19] (18.07.2019)
    Deadline 18 August 2019

 • The Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids is offering 3 PhD positions within project "Microfluidic methods for quantative antibiotic susceptibility assays with single cell resolution" (Mikroprzepływowe metody ilościowego badania antybiotykowrażliwości bakterii z rozdzielczością pojedynczo-komórkową), leader prof. Piotr Garstecki
    see details [26/19] (29.05.2019)
    Deadline 21 June 2019


POSITION FOR PROFESSOR

JOB FOR SPECIALIST / ENGINEER
 • Rekrutacja na stanowisko inżyniera (specjalisty) do projektu CREATE.
  Recruitment for engineer position within CREATE project.
     Deadline 22 September 2019
    See details [60/19] (23.08.2019)
    decision (14.10.2019)


JOB FOR RESEARCH ASSISTANT
JOB FOR STUDENT
 • Call for One Open MSc student position in the frame of SONATA Bis 5 project entitled "Nanoengineering of thin layers of semiconductor photocatalysts in a microreactor environment for lignin-based model compounds valorization"
  See details [72/19] (20.11.2019)
  Deadline 20 November 2019

 • Student/Magistrant. Projekt: "Nowe zastosowania technik mikro-przepływowych: od modelowania układów biologicznych do inżynierii tkankowej"
  Szczegóły [65/19] (25.09.2019)
  Aplikacje do 23.10. 2019 r.

  Student / Master Student. Project: "New Applications of Droplet Microfluidics: From Bio-Mimetics to Tissue Engineering"
  See details [65/19] (25.09.2019)
  Deadline 23 October 2019

 • MSc student scholarship position is available within Project "Metal containing polymers for electrocatalysis and electrochemical sensing" (Polimery zawierające jony metali do zastosowań w elektrokatalizie i wykrywaniu elektrochemicznym) (leader dr. Piyush Sindhu Sharma).
  See details [61/19] (30.08.2019)
  Deadline 7 October 2019

  Decision (6.11.2019)

 • Poszukujemy studenta do projektu "Single-biomolecule optical sensors based in DNA origami", finansowanego w ramach programu Homing, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt jest realizowany we współpracy z Prof. Philipem Tinnefeldem z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, w Niemczech.
    >szczegóły [58/19] (13.08.2019)
  Termin nadsyłania dokumentów 16.09.2019, rozmowa kwalifikacyjna 18.09.2019.

  We are looking for a student for the project "Single-biomolecule optical sensors based in DNA origami", founded from Foundation for Polish Science within the HOMING programme. The project is realized in a collaboration with Prof. Philip Tinnefeld from LMU Munich in Germany.
  See details [58/19]
  Deadline 16 September 2019


Inne /Other
 • Rekrutacja na stanowisko kierownika wykonawczego do Międzynarodowego Centrum Badań Oka
  Szczegóły [MCBO-4/19] (11.10.2019)
  Aplikacje do 25.10.2019 r.