Job offers for:

 


POSITIONS FOR ADIUNKT / POSTDOCTORAL RESEARCHER
 • Rekrutacja na stanowisko lidera zespołu badawczego (adiunkt) do Międzynarodowego Centrum Badań Oka - biochemia, biologia molekularna, farmakologia, genetyka.
  Recruitment for PI position (postdoc type) to the International Centre for Translational Eye Research - biochemistry, molecular biology, pharmacology, genetics.
    Deadline 15 June 2020
    See details (13.03.2020) [MCBO-3/20]

 • Full-time Post-Doctoral position available within International Centre for Translational Eye Research Project (MAB/2019/12), Optical Imaging Group (leader: prof. dr. hab. Maciej Wojtkowski).
    Deadline 15 April 2020
    See details (13.03.2020) [MCBO-4/20]

 • Full-time Post-Doc position available within National Science Center SONATA 14 Project "Engineering microvasculature via 3D bioprinting with innovative bioink additives" (leader dr. Marco Costantini).
    Deadline 3 April 2020
    See details (13.03.2020) [013/20]

 • Full-time Post-Doctoral position available within National Science Center (NSC) OPUS 17 Project "Novel nanocatalysts in the continuous - flow selective hydrogenation processes towards formation of pharmaceutical intermediates" (leader dr hab. Anna ¦rębowata).
    Deadline 15 April 2020
    See details (10.03.2020) [012/20]

 • Full-time Post-Doctoral position available within National Science Center (NSC) OPUS 17 project "Fast chemical reactions in gels" (leader dr hab. Gonzalo Angulo).
    Deadline 5 April 2020
    See details (7.03.2020) [010/20]

 • Doctor with advanced R&D experience at International Centre for Translational Eye Research
    Deadline 25 February 2020
    See details (10.02.2020) [MCBO 2/20]

 • Adiunkt. Badania naukowe: zrozumienie mechanistycznych aspektów fotokatalitycznej metody wspomaganej ultradĽwiękami dla selektywnego utleniania kompleksowych modelowych cz±steczek składników ligniny i zbadanie wła¶ciwości fotokatalizatorów w tak specyficznym sonofotokatalitycznym ¶rodowisku.
  Recognised Researcher. Studies on understanding the mechanistic aspects of ultrasound-assisted photocatalytic method for the selective oxidation of lignin-inspired complex model molecules and the study of photocatalysts performances under such specific sonophotocatalytic environment. Studies to be carried out in the research group “Catalysis for sustainable energy production and environmental protection, CatSEE” at IPC-PAS, labor contract.
    Deadline 27 February 2020
    Szczegóły
    See details (28.01.2020) [004/20]
    Decision (19.03.2020)

 • (Junior) postdoc. Project “Label-free and rapid optical imaging, detection and sorting of leukemia cells”
    Deadline 22 February 2020
    See details (22.01.2020) [001/20]

 • Postdoctoral fellow (up to 15 positions) to join: “From Postdoc to PI: the future leaders of ERA” (PD2PI) start of the fellowship: May – Dec. 2020 (duration: 3-36 months) “From Postdoc to PI: the future leaders of ERA” (PD2PI) is a novel programme of IPC dedicated to postdoctoral fellows with main focus on broadly understood chemistry with its links to medicine/biology and physics. IPC will select up to 15 Postdoc fellows to carry out own interdisciplinary research projects with the support of selected (by a candidate) mentors from IPC and excellent partner organizations. Candidates are free to choose research field from IPC offer and prepare own research proposal. Proposals will be the subject of peer-review (evaluation by external experts).
    Deadline 31 January 2020
    See details (2.12.2019) [bn/19]

 • Rekrutacja na stanowisko lidera zespołu badawczego (adiunkt) do Międzynarodowego Centrum Badań Oka, finansowanego z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.
  Recruitment for PI position (postdoc type) to the International Centre for Translational Eye Research, financed from International Research Agenda programme.
    Deadline 6 December 2019
    See details (3.09.2019) [50/19]
    Decision (4.03.2020)


JOB FOR PhD STUDENTS
 • PhD-student position available within National Science Center (NSC) OPUS 17 Project "Novel nanocatalysts in the continuous - flow selective hydrogenation processes towards formation of pharmaceutical intermediates" (leader dr. hab. Anna ¦rębowata)
    Deadline 9 April 2020
    See details (10.03.2020) [011/20]

 • PhD-student position available within NSC OPUS 17 project “CHANGES OF INTRACELLULAR TRANSPORT DURING CELL DEATH” (leader dr. Karina Kwapiszewska).
    Deadline 17 February 2020
    See details (7.02.2020) [005/20]
    Decision (26.02.2020)


POSITION FOR PROFESSOR

JOB FOR SPECIALIST / ENGINEER
 • Specialist - coordinator. International Centre for Translational Eye Research.
    see details [005/20] (24.03.2020)
    Deadline 7 April 2020

 • Engineer in the Department of Physical Chemistry of Biological Systems
    see details [002/20] (28.01.2020)
    Deadline 2 January 2020JOB FOR RESEARCH ASSISTANT

JOB FOR STUDENT
 • Grupa Mikroprzepływów i Płynów Złożonych kierowana przez profesora Piotra Garsteckiego poszukuje entuzjastycznych i utalentowanych studentów do udziału w projekcie FNP "Platforma do szybkiego bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych".
    See details [014/20] (19.03.2020)
    Aplikacje do 19 kwietnia 2020 r.

 • MSc student positions available within National Science Center (NSC) Sonata Bis 7 Project "Modulation of stability of virions - a fight for and against viruses" (leader dr. Jan Paczesny).
    See details [008/20] (10.03.2020)
    Deadline 1 April 2020

 • MSc student positions available within National Science Center Sonata Bis 7 Project "Modulation of stability of virions - a fight for and against viruses" (leader dr. Jan Paczesny).
    See details [007/20] (27.02.2020)
    Deadline 15 March 2020
  *Procedura oceny nadesłanych wniosków została przedłużona ze względu na obecn± sytuację epidemiologiczn±.
  Planowany termin ogłoszenia wyników to: 27.03.2020 r.
    Decision (27.03.2020)

 • MSc student positions available within NSC Sonata Bis 8 Project “COOPCAT: Developing theoretical tools and concepts to understand cooperative effects in catalysis” (leader dr. hab. Adam Kubas, prof. IPC PAS).
    See details [006/20] (24.02.2020)
    Deadline 9 March 2020
    Decision (16.03.2020)

 • Student / Master Student, project "New Applications Of Droplet Microfluidics: From Bio-Mimetics To Tissue Engineering"
  Student/Magistrant, projekt: "Nowe zastosowania technik mikro-przepływowych: od modelowania układów biologicznych do inżynierii tkankowej"
    See details [77/19], see poster (27.01.2020)
    Szczegóły [77/19] (27.01.2020)
    Deadline 16 February 2020
    Aplikacje do 16 lutego 2020 r.Inne /Other