Job offers for:

 


POSITIONS FOR ADIUNKT / POSTDOCTORAL RESEARCHER
 • Rekrutacja na stanowisko lidera zespołu badawczego (adiunkt) do Międzynarodowego Centrum Badań Oka, finansowanego z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.
  Recruitment for PI position (postdoc type) to the International Centre for Translational Eye Research, financed from International Research Agenda programme.
     Deadline 31 Octoberr 2019
    See details (3.09.2019) [50/19]

 • The Functional Polymer group is offering 1 Postdoc position within project “Metal containing polymers for electrocatalysis and electrochemical sensing” (leader dr. Piyush Sindhu Sharma).
     Deadline 23 September 2019
    See details (30.08.2019) [62/19]

 • Rekrutacja na stanowisko postdoc do projektu "Two photon vision and two photon eye imaging (2x2 PhotonVis)", finansowanego z programu TEAM TECH.
  Recruitment for postdoc position to the "Two photon vision and two photon eye imaging (2x2 PhotonVis)" project, financed from TEAM TECH programme.
     Deadline 20 August 2019
    See details (23.07.2019) [55/19]
    Rozstrzygnięcie (10.09.2019)

 • (Junior) Group leader. Project “Label-free and rapid optical imaging, detection and sorting of leukemia cells”
     Deadline 28 August 2019
    See details (22.07.2019) [54/19]

 • A 2-year NCN funded post-doc position with a competitive salary in the Department for Complex Systems. The project deals with computational studies of diffusion in a crowded cell-like environment. Experience in molecular simulations is desirable.
     Deadline 31st August 2019
     Decision: 15 September 2019
     start: 1 October 2019

    See details (18.07.2019) [52/19]

 • The Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids (group leader: prof. Piotr Garstecki) is offering a postdoctoral position within project "Microfluidic methods for quantitative antibiotic susceptibility assays with single cell resolution".
     Deadline 31 July 2019
    See details (21.06.2019) [45/19]

 • Open competition for the position of adjunct in he Team 22: "Charge transfer in biological systems and at the interfaces".
     Deadline 31 July 2019
    See details (19.06.2019)[43/19]
    Decision (19.08.2019)

 • Full-time PostDoc position available in the Institute of Physical Chemistry PAS within National Science Center (NSC) Sonata Bis 8 Project No. UMO- 2018/30/E/ST4/00004 entitled "COOPCAT: DEVELOPING THEORETICAL TOOLS AND CONCEPTS TO UNDERSTAND COOPERATIVE EFFECTS IN CATALYSIS" (leader dr hab. Adam Kubas).
     Deadline 26 July 2019
    See details (11.06.2019) [34/19]
    Decision (12.08.2019)

 • Postdoc position available in biology/bioengineering/chemistry in the FNP First Team project "New Application of Droplet Microfluidics: From Biomimetics to Tissue Engineering".
     Deadline 11 July 2019
    See details (15.04.2019) [19/19]
    Rozstrzygnięcie (9.09.2019)


JOB FOR PhD STUDENTS
 • The Functional Polymer group is offering 1 PhD positions within Project “Metal containing polymers for electrocatalysis and electrochemical sensing” (“Polimery zawieraj±ce jony metali do zastosowań w elektrokatalizie i wykrywaniu elektrochemicznym”) (leader dr. Piyush Sindhu Sharma).
    see details [64/19] (12.09.2019)
    Deadline 23 September 2019

  The Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids is offering 2 PhD positions within Project “RApID - fast non-invasive imaging in diagnostics and predicting treatment response in acute leukaemias” (RApID - szybkie nieinwazyjne obrazowanie w diagnostyce i przewidywaniu odpowiedzi na leczenie ostrych białaczek) (leader prof. Piotr Garstecki).
    see details [59/19] (20.08.2019)
    Deadline 20 September 2019

  The Laboratory of Physical Optics and Biophotonics Group is offering 1 PhD position within project “Removal of image distortions by Spatio-Temporal Optical Coherence manipulation.
  (Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomoc± czasowo-przestrzennej modulacji fazy ¶wiatła) (leader prof. Maciej Wojtkowski).
    see details [57/19] (25.07.2019)
    Deadline 18 August 2019

 • The Laboratory of Physical Optics and Biophotonics Group is offering 1 PhD position within project “Removal of image distortions by Spatio-Temporal Optical Coherence manipulation”
  (Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomoc± czasowo-przestrzennej modulacji fazy ¶wiatła) (leader prof. Maciej Wojtkowski).
    see details [56/19] (25.07.2019)
    Deadline 18 August 2019

 • The Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids is offering 2 PhD positions within project “RApID - fast non-invasive imaging in diagnostics and predicting treatment response in acute leukaemias” (RApID - szybkie nieinwazyjne obrazowanie w diagnostyce i przewidywaniu odpowiedzi na leczenie ostrych białaczek) (leader prof. Piotr Garstecki).
    see details [49/19] (18.07.2019)
    Deadline 18 August 2019

 • Asystent (doktorant). Projekt: Functional Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'. Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy nieorganiczno-organicznych nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych, wpisuj±cych się w nurt rozwoju technologicznego zapocz±tkowanego w XXI wieku.
    >szczegóły [51/19] (19.07.2019)
  Assistant (PhD Student). Project: Functional Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'.The project aims to develop novel synthetic approaches leading from well-defined molecular components to various nano-scaled inorganic-organic materials with specific functions, which are now required to support the unprecedented technological advances that have occurred throughout the 21st century.
    See details [51/19]
    Deadline 18 August 2019

 • PhD student.
    see details [40/19] (13.06.2019)
    Deadline 15 August 2019
    Decision (2.09.2019)


POSITION FOR PROFESSOR

JOB FOR SPECIALIST / ENGINEER
 • Rekrutacja na stanowisko inżyniera (specjalisty) do projektu CREATE.
  Recruitment for engineer position within CREATE project.
     Deadline 22 September 2019
    See details [60/19] (23.08.2019)


JOB FOR RESEARCH ASSISTANT
 • Laser Centre at IPC PAS looks for an assistant within The National Information Processing Institute (OPI PIB) Project “NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” (leader dr hab. Yuriy Stepanenko)
  See details [63/19] (12.09.2019)
  Deadline 25 September 2019


JOB FOR STUDENT
 • MSc student scholarship position is available within Project “Metal containing polymers for electrocatalysis and electrochemical sensing” (Polimery zawieraj±ce jony metali do zastosowań w elektrokatalizie i wykrywaniu elektrochemicznym) (leader dr. Piyush Sindhu Sharma).
  See details [61/19] (30.08.2019)
  Deadline 7 October 2019

 • Poszukujemy studenta do projektu ”Single-biomolecule optical sensors based in DNA origami”, finansowanego w ramach programu Homing, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt jest realizowany we współpracy z Prof. Philipem Tinnefeldem z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, w Niemczech.
    >szczegóły [58/19] (13.08.2019)
  Termin nadsyłania dokumentów 16.09.2019, rozmowa kwalifikacyjna 18.09.2019.

  We are looking for a student for the project ”Single-biomolecule optical sensors based in DNA origami”, founded from Foundation for Polish Science within the HOMING programme. The project is realized in a collaboration with Prof. Philip Tinnefeld from LMU Munich in Germany.
  See details [58/19]
  Deadline 16 September 2019

 • Magistrant – stypendysta (2 wakaty).
  W obliczu narastaj±cego zagrożenia ze strony bakterii odpornych na antybiotyki opracowujemy oparte na technikach mikroprzepływowych systemy do szybkiego i dokładnego oznaczania poziomu odporno¶ci bakterii na antybiotyki. Idealny kandydat to pełen entuzjazmu student kierunków takich jak biotechnologia, biologia, chemia czy fizyka, posługuj±cy się językiem angielskim w mowie i w pi¶mie.
    >szczegóły [46/19] (15.07.2019)
    Deadline 29 July 2019

 • Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty do projektu TEAM - Functional Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE' („REKRUTACJA 48/2018”).
  Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy nieorganiczno-organicznych nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych, wpisuj±cych się w nurt rozwoju technologicznego zapocz±tkowanego w XXI wieku.
    >szczegóły [48/19]
  Open competition for the 2 positions of Student-stipendist in the TEAM Project - Functional Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'. („REKRUTACJA 48/2018”) The project aims to develop novel synthetic approaches leading from well-defined molecular components to various nano-scaled inorganic-organic materials with specific functions, which are now required to support the unprecedented technological advances that have occurred throughout the 21st century.
    See details [48/19] (11.07.2019)
    Deadline 18 August 2019
    rozstrzygnięcie/decision (27.08.2019)

 • This is a full-time fixed term position funded by Foundation for Polish Science under the Team Tech programme “Future diagnostic RaMan devIce (FORMI) for detection of medical and environmental pathogenic bacteria” in the Department of Photochemistry and Spectroscopy. The main aim of the project is to develop a novel, portable device (FORMI) based on surface-enhanced Raman scattering (SERS)-active nanostructures and microfluidics for sensitive, simple, quick and on-site detection of pathogenic bacteria from clinical and environmental samples.
     Deadline 15 August 2019
    See details [47/19] (8.07.2019)