Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych
Warsaw PhD School of Natural and BioMedical Sciences [Warsaw-4-PhD]

2 kwietnia 2019 r. dyrektorzy dziewięciu instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD].
Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (jednostka wiodąca Szkoły)
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN / Institute of Physical Chemistry PAS
  - rekrutacja / recruitment
  - wyniki rekrutacji / recruitment's results
 • Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Instytut Fizyki PAN
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Dokumenty: